Virtueel Museum Salland


Doel
Het toegankelijk maken van de beeldende kunst bij het publiek.
Het bevorderen van de actieve en passieve kunstparticipatie.
Overzicht bieden van kunstwerken die te koop en/of te huur zijn binnen de regio Salland.

Exposities

Wij bieden kunstenaars, kunstenaarsvereningen en kunstateliers de mogelijkheid een expositie in te richten.
Een expositie kan max 10 kunstwerken bevatten. De kunstwerken mogen iedere 3 maanden vervangen worden.
Kosten expositie € 35,- per jaar incl. btw

Shop (catalogus)
In de shop kunnen kunstwerken geplaatst worden door kunstenaars.  
De kunstenaar bepaalt uiteraard zelf of het werk te koop of te huur is. Of dat het werk uitsluitend wordt getoond en
niet te koop of te huur is.
Geïnteresseerden voor aankoop/huur van een kunstwerk nemen rechtstreeks contact op met de kunstenaar.
Kosten deelname in de catalogus/shop € 2,50 per kunstwerk per jaar incl. btw. Minimaal bedrag voor deelname is € 12,50 incl. btw per jaar. 

Aanmelden of meer informatie?

Stuur een mailtje naar aanmelden@virtueelmuseumsalland.nl
Wij nemen dan contact met u op.
Het Virtueel Museum Salland behoudt zich wel het recht voor om kunstwerken te weigeren.

Copyright
Al het op deze website aanwezige tekst- en beeldmateriaal is auteursrechterlijk beschermd en mag
derhalve niet voor andere doeleinden worden gebruikt.
Het copyright van de afbeeldingen en teksten van de kunstwerken ligt bij de betreffende kunstenaar.
Ontwerp website copyright Escapement.

Aansprakelijkheid
De informatie, tekst, afbeeldingen, links en andere onderdelen op deze website worden als service aangeboden.
Wij aanvaarden geen aansprakelijkheid voortvloeiende uit gebruik, onnauwkeurigheid of onvolledigheid van
tekst, afbeeldingen, informatie, links of andere onderdelen op onze website, de server waar deze pagina's zich
op bevinden of andere servers die via deze pagina's benaderbaar zijn.

Algemeen
Virtueel Museum Salland is een onderdeel van Escapement Group
Escapement
Elshof 25c
8131RR Wijhe
T 0570 - 522 913
M info@virtueelmuseumsalland.nl

Virtueel Museum Salland is ingeschreven onder kvk nr 61809837